פעולותינו: דין וחשבון שנתי תשרי תרצ"ו - תשרי תרצ"ז

סימול הספר : העל- 17/ 1

שם מחבר הספר: הסתדרות העובדים הלאומית בארץ-ישראל. מועצת עובדי תל-אביב
מוציא לאור: הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל, מזכירות מועצת עובדי תל- אביב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1937
שנת ההוצאה העברית: תרצז
סוג שנת ההוצאה: מקור אחר
שפה: עברית
הערות: סדרה: ספרית העובד הלאומי

תוכן

דו"ח פעילות מועצת עובדי תל-אביב של הסתדרות העובדים הלאומית
לשנת 1937-1936. סקירת פעילות מוסדות הסניף: המועצה, ההנהלה
ומחלקותיה, המזכירות המצומצמת, מחלקת העבודה, הועד המפקח, מחלקת
הארגון והתרבות, מזכירות כללית, משפט החברים. פעולות כלליות:
בעירית תל-אביב, במשרדי ממשלה, ביריד המזרח, נמל תל אביב, קורסים
מקצועיים, ועד הפועל, מאורעות תרצ"ו, באגודות מקצועיות, מוסדות
קואופרטיביים, קופת העובד הלאומי,דו"ח הקופה, קופת חולים לעובדים
לאומיים.