הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל: קול העובד הלאומי

סימול הספר : העל- 36

שם מחבר הספר: שטיל מ., עורך
מוציא לאור: הטור
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1938
שנת ההוצאה העברית: תרצח
שפה: עברית
הערות: הוצאה חד-פעמית.

תוכן

בין הנושאים המוזכרים העלון: בעיות העומדות על הפרק בקונבנט
הצ"ח:הסוכנות כמייצגת העם היהודי, יחס החברים לתנועה ועוד.
תקציר עדכונים על הקורה במועצות העובדים: בתל אביב,רמת גן,
הרצליה, ונתניה.
דו"ח של הכנוס הארצי הראשון של פועלים רביזיוניסטים בארץ ישראל
נחלת יהודה (11-10 בפברואר 1928).