קוטלוביץ רפאל, התכתבות של אישים שונים בנושא בריחת בנימין זרעוני ויעקב גורביץ ממחנה אסמרה.

01.01.1946 - 31.12.1946

סימול התיק : פ 190 - 12

שייך לארכיון: קוטלוביץ רפאל
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות של בנימין זרעוני ויעקב גורביץ עם אוטו זיידמן - נציב בית"ר דרום אפריקה. התכתבות של אוטו זיידמן עם אנשים אחרים
בנושא סיוע כספי לזרעוני וגורביץ.

מילות מפתח