'חניתה עדיפה על מדריד': תגובת הישוב בארץ - ישראל, למלחמת האזרחים בספרד.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 237

שם המחבר: משה בכר
שנה לועזית: 1998
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

העבודה בוחנת את תגובת הישוב בארץ ישראל, למלחמת האזרחים בספרד.
בין הנושאים: סקירה על פעילות הצה"ר בתקופה הנידונה, ובה
מובאת התיחסותו של זאב ז'בוטינסקי והתיחסות ראשי הצה"ר
למלחמת האזרחים בספרד. כמו כן נבחן יחס התנועה הרביזיוניסטית
בעזרת העתון ה'ירדן' בו פורסמו כתבות ועמדות על בנושא.