רעיון הצבאיות ודרך ביטויו בשירי הזמר של הימין הפוליטי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 322

שם המחבר: תבור אורית
שנה לועזית: 1989
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בחינת הבעת רעיון הצבאיות בשירי הזמר של בית"ר
והאצ"ל
המכונסים בספר עלי בריקדות.