IRGUN TZVAI LEUMI (ETZEL) - NATIONAL MILITARY ORGANIZATION

סימול הספר : צב- 1188

שם מחבר הספר: GAD MAZOR
מוציא לאור: MUSEUM UNIT MINISTRY OF DEFENSE
מקום ההוצאה: Israel, Tel Aviv
שנת ההוצאה הלועזית: 1999
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

בחוברת סקירת תולדות האצ"ל: עיקרים ומטרות, פילוג 'ההגנה
הלאומית', עלייה בלתי ליגאלית, הפילוג השני, המרד נגד הבריטים,
תנועת המרי, פעולות צבאיות, משפטים ועולי הגרדום.