הצלחת מדיניות החוץ של בגין-הסכם השלום עם מצרים

סימול עבודת המחקר : כ8 - 236

שם המחבר: אייל פליגלמן, משה מוסקו
שנה לועזית: 1998
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

נתוח נאומיו של מנחם בגין על מדיניות החוץ של ישראל מול מצרים
והשימוש ברטוריקה ובשכנוע בנאומיו.