THE POLITICAL AND SOCIAL PHILOSOPHY OF ZEEV JABOTINSKY: SELECTED WRITINGS

סימול הספר : ז'- 235

שם מחבר הספר: JABOTINSKY ZEEV; SARIG MORDECHAI, EDITOR
מוציא לאור: VALLENTINE MITCHELL
מקום ההוצאה: LONDON, PORTLAND, OR
שנת ההוצאה הלועזית: 1999
שפה: אנגלית
הערות: הקדמה מאת דניאל קארפי ובנימין זאב בגין. ביבליוגרפיה. מפתח. כריכה קשה.

תוכן

אוסף קטעים מספריו, מאמריו, נאומיו, אגרותיו ויצירתו הספרותית
של זאב ז'בוטינסקי המבטאים את השקפתו בתחום החברתי והפוליטי.
הערות עורך מצורפים.