האצ"ל בחיפה ה'אדומה' 1937-1947

סימול עבודת המחקר : כ8 - 235

שם המחבר: עינת טל
שנה לועזית: 1998
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בחינת פעילות סניף האצ"ל בחיפה על רקע פעילות הבריטים והתמודדות
עם מרותה של הסוכנות ותנועות השמאל בחיפה. בין הנושאים:
פעילות האצ"ל בחיפה לנוכח המרד הערבי, המאורעות, מלחמת עולם
שנייה. בין הנספחים:עדות בנימין זרעוני, רשימות מתיקי 'ההגנה'
על אנשי אצ"ל בחיפה, רשימת שמות מפקדי האצ"ל בחיפה בין השנים:
1937-1948, רשימת פעולות מבצעיות גדולות של סניף האצ"ל בחיפה.

מילות מפתח