תנועת בית"ר הונגריה משלהי מלחמת עולם ראשונה עד שלהי מלחמת עולם שנייה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 234

שם המחבר: טלי שחורי
שנה לועזית: 1998
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

סקירה על תנועת בית"ר הונגריה עם תום מלחמת עולם ראשונה עד סוף
מלחמת עולם שנייה.בין הנושאים: יהדות הונגריה עם תחילת מלחמת
עולם ראשונה ושנייה, תנועת בית"ר בין השנים 1929-1940, קני
בית"ר: קן קישפשט, מישקולץ, קן סרנץ, קן קישקורוש, קן פאפה, קן
צ'ורנה, עליית אף על פי, עליות ביוזמת בית"ר הונגריה, עולי
הגרדום: דב גרונר ויעקב וייס, עליות יחידים, פעילות הצלה בית"רית
הונגרית בין השנים 1944-1938. בנספחים: ראיון עם נתן בן חיים,
מפת הקהילות היהודיות בהונגריה לפני מלחמת עולם שנייה, צילום
תעודת סמל בתנועת בית"ר.