אורי צבי גרינברג האידיאולוג ומשורר המחתרת

סימול עבודת המחקר : כ8 - 233

שם המחבר: יעל נהוראי-אטיאס
שנה לועזית: 1998
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

השפעתו של אורי צבי גרינברג על המחתרות אצ"ל ולח"י, באמצעות
ניתוח יצירותיו ומה שנכתב עליו, תפיסותיו ביחס לארץ ישראל
ולשאלת המדינה היהודית. כמו כן בעבודה ראיונות עם: יצחק שמיר,
דוד רובוביץ וחנה ערמוני. בין הנספחים: קטעי עתונות ופרסומים
בהם נכתבו דברי אצ"ג ודברים שנאמרו עליו.