האסטרטגיה הצבאית של הארגון הצבאי הלאומי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 232

שם המחבר: משה פוקסמן שעל
שנה לועזית: 1998
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בחינת מקורות ועקרונות האסטרטגיה הצבאית של האצ"ל. בין הנושאים:
ביה"ס לקצינים ומדריכים של בית"ר בתל אביב ובארצות השונות, שתוף
פעולה בין האצ"ל לממשלת פולין, 'שוני'. ניתוח פעולות האצ"ל:
הפריצה לכלא עכו, כיבוש יפו.