עליה לקבר שלמה בן-יוסף

סימול הסרט / קלטת הוידאו : סר - 18

פורמט: 16mm
צבע: לא
הצגה באינטרנט: Y

תוכן

עליה לקבר שלמה בן-יוסף בראש פנה.

מילות מפתח