היווצרותו של ארכיון במחנות המעצר באפריקה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 231

שם המחבר: גולדשטיין אורלי
שנה לועזית: 1999
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

העבודה מתמקדת בהתהוותו של ארכיון מחנות המעצר באפריקה הנמצא
במכון ז'בוטינסקי. בין הנושאים: גולי אפריקה, מחנה סמבל, מחנה
קרתגו, מחנה גילגיל, מוסדות המחנות ופעילויות בתחום התרבות,
הדת והספורט. כמו כן מוזכר ארכיונו של 'יאיר' אברהם שטרן שנמצא
בכד לצורך השוואה בין הארכיונים.

מילות מפתח