הרצל בנימין זאב, קטעי עתונות עליו (ללא תאריכים)

סימול התיק : פ 81 - 20

שייך לארכיון: הרצל בנימין זאב
סוג התאריך: משוער

מילות מפתח