פעילות התנועה הציונית במצרים והתפתחות יחסי הגומלין בינה לבין היישוב בארץ ישראל: 1918 - 1948, כרך ב'

סימול עבודת המחקר : כ8 - 321/ 2

שם המחבר: קמחי רות
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

כרך ב': התנועה הציונית במצרים: 1943 - 1948:הקמת פדרציה ציונית ארצית על אדמת מצרים, הפעילות החינוכית בקרב הנוער בארצות האסלם, תנועות העברי הצעיר, החלוץ האחיד, בני עקיבא. הפעילות המחתרתית של המוסד לעליה ב'וההגנה, תחנת האלחוט החשאית. הפעילות אחרי כ"ט בנובמבר.