פעילות התנועה הציונית במצרים והתפתחות יחסי הגומלין בינה לבין היישוב בארץ ישראל: 1918 - 1948, כרך א'

סימול עבודת המחקר : כ8 - 321/ 1

שם המחבר: קמחי רות
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

כרך א': התנועה הציונית במצרים: 1918 - 1943.מאפייני הקהילה היהודית במצרים, התפתחות יחסי יהודים- מצרים, הפעילות הציונית במצרים עד 1917, פעילות ציונית בקרב מבוגרים ובני נוער, פעילות התנועה הרביזיוניסטית ואלברט סטארה, פעילות בית"ר, השומר הצעיר, החלוץ ועוד.