הארגון הצבאי הלאומי 1948-1931: מבצעי האצ"ל

סימול הספר : צב- 1176

שם מחבר הספר: קיסטר יוסף, עורך
מוציא לאור: הנהלת אגודת מוזיאון הארגון הצבאי הלאומי
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1998
שנת ההוצאה העברית: תשנח
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: ביבליוגרפיה נבחרת. מסמכים.

תוכן

רשימת מבצעי האצ"ל ותאורם (1948-1931), לפי סוגי הפעילות.
נושאי הפרקים: תולדות הארגון הצבאי הלאומי, מפקדי האצ"ל: זאב
ז'בוטינסקי, אברהם תהומי, רוברט ביטקר, משה רוזנברג, דוד רזיאל,
יעקב מרידור, מנחם בגין. סולם הדרגות באצ"ל, עולי הגרדום, עליית
'אף על פי', תגובות וגמול על הטרור הערבי 1939-1936, המלחמה
במשעבד הבריטי, החרמת אמצעי לחימה וכספים 1948-1939, תקיפת
יעדים צבאיים 1948-1946, פגיעות בתחבורה ובקשר 1948-1939, מלחמת
העצמאות תש"ח 1948-1947.