המפלגה הליברלית, ישיבות המרכז, פרוטוקולים

05.01.1978 - 14.12.1978

סימול התיק : ה 3 - 3/ 5

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים מישיבות המרכז של המפלגה הליברלית בנושאים:
בחירת חברים למוסדות המפלגה, הסכם 'קמפ דיויד', הבחירות
המוניציפליות, פטור משירות צבאי לנשים דתיות, פעילות המרכז
ותפקודו, דיור, בחירת נשיא המדינה, רשות השידור, יהדות התפוצות,
התארגנות המפלגה לקראת הקונגרס הציוני והבחירות לסוכנות.