המפלגה הליברלית, הועידה הרביעית - מושב ראשון, פרוטוקולים התכתבות והחלטות

17.11.1975 - 27.11.1975

סימול התיק : ה 3 - 1/ 4/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

חוברת לועידה הרביעית של המפלגה הכוללת: רשימות חברים בועדות
ובמועצות המפלגה הליברלית, החלטות הועידה בנושאים השונים, פעילות
המחלקות והסניפים, סקירה על מוסדות המפלגה וארגוניה.
מכתבים בדבר ההשתתפות בועידה ומכתבי ברכה של אישים.
החלטות הועידה בנוגע לעקרונותיה בנושאים: חברה וממשל,
כלכלה ועבודה, מדיניות חוץ ובטחון ובנושאים ארגוניים.
דברים שנשאו בטקס הפתיחה לועידה.