המפלגה הליברלית, הועידה הארצית השנייה, החלטות ודו"חות

01.01.1963 - 31.12.1963

סימול התיק : ה 3 - 1/ 2

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

החלטות הועידה הארצית השנייה בנוגע לדרכה האידאולוגית של המפלגה
בתחומים: חוץ ובטחון, כלכלה, חברה וממשל, ישראל והתפוצות, עלייה
וקליטה, חינוך והשכלה.
דו"ח הכולל סקירות בנושאים: המבנה הארגוני של המפלגה, פעילויותיה
בכנסת, ברשויות המוניציפליות ובתחומים כלכליים וחברתיים,
פעילויות הסניפים השונים.