המפלגה הליברלית, הועידה הראשונה, החלטות

01.01.1963 - 31.12.1963

סימול התיק : ה 3 - 1/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

החלטות ועידת המפלגה הליברלית הראשונה בנוגע לאידאולוגיה של
המפלגה בתחומים: כלכלה, חינוך, חברה, חוק ומשטר, חוץ ובטחון.