אברהמס אברהם, התכתבות עם הארי הורוביץ

27.04.1948 - 28.05.1956

סימול התיק : פ 2 - 3/ 5

שייך לארכיון: אברהמס אברהם

תוכן

התכתבות עם הארי הורוביץ מזכיר ברית הצה"ר בדרום אפריקה
בנושאים: שמועות על אברהמס, בחירות פנימיות בתנועה, עניינים
שוטפים, דיווחים על החלטות בישיבות הנהגת הצה"ר בדרום אפריקה,
עדכונים בנוגע ל ,JEWISH HERALD איסוף כספים למימון הוצאות משרדי
התנועה, מערכת יחסים עם הצה"ר בארץ ישראל.