ניל"י, רשימות תאריכים ואסירים.

01.01.1957 - 18.03.1958

סימול התיק : כ 2 - 14

שייך לארכיון: ניל"י
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימת תאריכים של אירועים מתולדות היישוב בתקופת מלחמת העולם
הראשונה ושל פעילויות ואירועים הקשורים בארגון 'ניל"י' (אנגלית,
עברית).
חוזר של מכון ז'בוטינסקי (?) בנושא לוחות יזכור לחברי ניל"י
ועולי הגרדום בעכו.
רשימת אסירים פוליטיים בדמשק בתקופת השלטון התורכי לקראת
כינוסם והזמנה לכינוס.

מילות מפתח