ברית החייל, פרסומים, יידיש ועברית

01.01.1936 - 31.12.1936

סימול התיק : ל 1 - 9

שייך לארכיון: ברית החייל
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

פרסומים של ברית החיל: השאלה הפיננסית בפעילות ברית החיל; נשים
בברית החיל; לקט הרצאות על השאלה הערבית; לקט הרצאות על ארץ
ישראל ואוכלוסייתה; מאמר זכרון לדוד רזיאל; 'המיעוט במלחמתו
בשלטון'; 'רמיית האסטרטגיה הבריטית בארץ ישראל ודרכנו להבא'.
בין הפרסומים- אגרות מס' 7,8,9.
רוב הפרסומים ביידיש.