סרטים בנושאים שונים

סימול הסרט / קלטת הוידאו : סר - 4

צבע: לא
הצגה באינטרנט: Y

תוכן

פעולות המחתרת בארץ ישראל; שחרור אנשי לח"י ממחנה מעצר
לאחר רצח הרוזן ברנדוט; טקס נטיעות ברמת רזיאל, ט"ו בשבט תש"ט
(ינואר 1949).