בית"ר איטליה, שונות

01.01.1946 - 31.12.1948

סימול התיק : ב 14 - 10

שייך לארכיון: בית"ר איטליה
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

תעודת חבר בסניף בית"ר איטליה של שרה שבנוביץ; דיווח על כינוס
מחאה של בית"ר לאחר תלייתם של דב גרונר וחבריו; קטע עיתונות על
החלטות הכינוס השני השנתי של בית"ר באיטליה; דיווח באיטלקית על
סניף בית"ר איטליה.