בית"ר איטליה, חוברות בהוצאת נציבות בית"ר איטליה

01.01.1947 - 31.12.1947

סימול התיק : ב 14 - 7

שייך לארכיון: בית"ר איטליה
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

'למות או לכבוש את ההר'- לזכרו של שלמה בן-יוסף; 'דם שומר גבול
ארצנו'- לזכרם של גיבורי תל חי; 'בית"ר'- ליובל ה-23 של בית"ר;
'מבשרי הגאולה'- לזכרם של בנימין זאב הרצל וזאב ז'בוטינסקי.
כל החוברות בהוצאת נציבות בית"ר איטליה, בשפה האידיש.