בית"ר איטליה, חוברות בהוצאת נציבות בית"ר איטליה

01.01.1946 - 31.12.1946

סימול התיק : ב 14 - 6

שייך לארכיון: בית"ר איטליה
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

'ידיעות הנציבות'- גל' 2-1, תש"ו; 'ל"ג בעומר - חג המרד העברי';
'מעבדות לחירות', ניסן תש"ו; 'שלמה בן-יוסף', סיון תש"ו;
'כ-כ"ט תמוז', תמוז תש"ו; 'המפקד דוד רזיאל הי"ד', אייר תש"ו.
כל החוברות בהוצאת נציבות בית"ר איטליה, בשפה האידיש.