בית"ר איטליה, חוזרים

01.01.1945 - 31.12.1948

סימול התיק : ב 14 - 2

שייך לארכיון: בית"ר איטליה
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

חוזרים לחניכי בית"ר איטליה: דיווחים על הכינוס הראשון של שרידי
החרב של בית"ר (ראה תיק ב-1/14), הצעות ארגוניות, ענייני תקציב,
הקמת איגוד הפרטיזנים, על פעולות הבריטים נגד המחתרות, המאבק
לעליה חופשית, הלשנות של מפא"י על חברי בית"ר, פרוייקט איסוף
חומר על השתתפות חניכי בית"ר במלחמה בנאצים.
חלק מהחוזרים באידיש.