ליגה אמריקאית למען א"י, דברי הקונגרס American League for a Free Palestine, Congressional Records

01.01.1947 - 31.12.1947

סימול התיק : ח 12 - 4/ 13

שייך לארכיון: ליגה אמריקאית למען א"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ח12 -4_13.PDF הורדת קובץ

תוכן

מדיוני הקונגרס האמריקאי: ארצות הברית ושאלת ארץ ישראל, תכנית
החלוקה, הבריטים ויהודי אירופה, הבריטים והמחתרות, העקורים
והפליטים באירופה, ארגוני הצלה בינלאומיים, דיוני האו"ם בשאלת
א"י, קריאה לארה"ב לפתוח את השערים להגירה יהודית מאירופה.