הצבא היהודי 'L'ARMEE JUIVE' 'בצרפת בימי הכיבוש הנאצי וההישגים שלו כתנועה מחתרתית לוחמת

סימול עבודת המחקר : כ8 - 230

שם המחבר: גואטה ענת
שנה לועזית: 1997
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

הקמתו ופעילותו של 'הצבא היהודי', המחתרת היהודית הלוחמת שפעלה
בצרפת נגד הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השניה ופעילות מייסדי
המחתרת שראו עצמם כחלק מן האצ"ל (דוד קנוט ואחרים).

מילות מפתח