חולצה כחולה על רקע שחור: יחסן של תנועות הנוער בישראל לגולה בתקופת השואה ואחריה

סימול הספר : צ- 1003

שם מחבר הספר: ובר שאול
מוציא לאור: רמות - אוניברסיטת תל-אביב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1998
שנת ההוצאה העברית: תשנח
שפה: עברית
הערות: ביבליוגרפיה. מפתח שמות.

תוכן

בספר מובאות עמדותיהן של תנועות הנוער: מחנות העולים, השומר
הצעיר, בית"ר, בני עקיבא והתנועה המאוחדת (גורדוניה) כלפי הגולה
ממלחמת העולם השנייה , השואה ועד להקמת המדינה הכוללות התבטאויות
בוגרי התנועה וחניכים ותוכניות הדרכה. כמו כן מסופר על בית"ר
לאחר המלחמה ובמרד גיטו ורשה. בין הנושאים גם: פרשת ילדי טהרן,
ו'פטריה'. בסוף הספר מובאת רשימת מקורות.