PALESTINE 1945-1948

סימול הספר : צב- 1175

שם מחבר הספר: WEST NIGEL
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: חסר
שפה: אנגלית
הערות: מתוך הספר: THE FRIENDS: BRITAIN'S POST-WAR SECRET INTELLIGENCE OPERATIONS __________________________________________________

תוכן

הפרק עוסק בתאור נסיונותיו של המודיעין הבריטי (בין השנים 1945
1948) בארץ ישראל למנוע את העלייה הבלתי ליגאלית ומבצעי האצ"ל
והלח"י כחלק ממדיניות משרד החוץ הבריטי. מוזכר גם: ישראל
פריצקר שהוצא להורג על סיועו למודיעין הבריטי, פעולות האצ"ל
כנגד הבריטים ומבין מבצעיהם: מנחם בגין, יצחק שמיר, דב גרונר.