על מפלגה שנעלמה ועל ליברליזם

סימול הספר : צ- 1990

שם מחבר הספר: אברמוב שניאור זלמן
מוציא לאור: דביר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1995
שנת ההוצאה העברית: תשנה
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: שער נוסף וסיכום באנגלית. מפתח השמות.

תוכן

אסופת מאמרים של ש.ז. אברמוב ומבוא הסטורי על תולדות הציונות
הכללית והמפלגה הליברלית: צמיחת מפלגות בתנועה הציונית, המפנה
המפלגתי ביישוב בארץ-ישראל, משק ופוליטיקה במערכות היישוב, ראשית
ההתארגנות של הציבור האזרחי, הארגונים האזרחיים, הרוויזיוניזם,
העשור הראשון למדינה, האיחוד האזרחי, הציונים הכלליים במאבק
הפרלמנטרי, הציונים הכלליים במבוכה רעיונית, יסוד המפלגה
הליבראלית, גוש חרות ליבראלים (גח"ל), הליבראלים בגח"ל, הליכוד
עולה לשלטון, העלמותה של המפלגה הליבראלית, הליבראלים העצמאיים,
העובד הציוני. סקירות על אישים: יוסף ספיר, אליעזר ליבנה, חיים
ויצמן, אהרון אהרונסון, מנחם בגין, דוד בן גוריון, יצחק בן צבי,
פרשת שרה אהרונסון ולישנסקי. סקירות ספרותיות ומסות, הבעיה
הטריטוריאלית והדמוגראפית, היחס לערבים, דת ומדינה, דמוקרטיה
ושלטון החוק, בעיות חברה וכלכלה, ההסתדרות ואיגודים מקצועיים,
ציונות ותפוצות.