ציונות פולמוס בן זמננו: גישות מחקריות ואידאולוגיות

סימול הספר : צ- 1936

שם מחבר הספר: גינוסר פנחס, בראלי אבי, עורכים
מוציא לאור: המרכז למורשת בן-גוריון
מקום ההוצאה: קרית שדה-בוקר
שנת ההוצאה הלועזית: 1996
שנת ההוצאה העברית: תשנז
שפה: עברית
הערות: סדרה: עיונים בתקומת ישראל - סדרת נושא. שער נוסף וסיכום באנגלית

תוכן

אסופת מאמרים בנושא : ציונות - תפיסות של זרמים ציוניים שונים,
ומחקרים ועיונים בנושא תהליכים שהביאו לתקומת מדינת ישראל.
מחברי האסופה הינם חוקרים וחברי סגל של מוסדות אקדמיים.
בין המאמרים: 'אין נסיגה מארץ ישראל כי אין נסיגה מציונות, ואין
נסיגה מציונות כי אין נסיגה מיהדות' - ראיונות בנושא עם ישראל
אלדד, מאמרים מתוך אבני יסוד מתוך כתבי לח"י, ופרק מספרו 'מעשר
ראשון'.

מילות מפתח