אצ"ל ולח"י בארץ ישראל: פעילותם להשגת מימון ואמצעים כלכליים (1948-1940)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 228/ 2

שם המחבר: משה מרקס
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

כרך שני לעבודה כ1/228-8 הכולל הערות, נספחים וביבליוגרפיה.