אצ"ל ולח"י בארץ ישראל: פעילותם להשגת מימון ואמצעים כלכליים (1948-1940)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 228/ 1

שם המחבר: משה מרקס
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

בעבודה זו נבדקת פעילותן של מחתרות אצ"ל ולח"י בין השנים 1940-
1948 בגיוס משאבים כספיים וצרכים חומריים אחרים. בין הנושאים:
המציאות המדינית והכלכלית בארץ ישראל בשנים 1948-1940, אצ"ל
ולח"י - היבטים היסטוריים, ארגוניים וכלכליים, גיוס כספים
ואמצעים כלכליים בארץ ( תרומות, מעשי שוד והחרמות), גיוס כספים
בחו"ל (פעילות הועד העברי לשחרור האומה), ה'הגנה' ומוסדות הישוב
נגד הפעולות הכספיות של המחתרות, חלוקת הנכסים והמלאי עם פירוק
המחתרות.