התפתחות המאבק התרבותי והפוליטי בעם היהודי ובחברה הישראלית מאז הופעת הציונות ומקומו של מכון ז'בוטינסקי בישראל במאבק זה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 227

שם המחבר: אלון קיבק
שנה לועזית: 1998
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: מחקר

תוכן

בחלק הראשון של העבודה מובאת סקירה אחר התפתחות המאבק התרבותי
והמאבק הפוליטי מאז הופעת הישוב היהודי החדש בארץ ישראל, הישוב
בזמן השלטון הבריטי, הקמת המדינה, העליה מארצות המזרח, מלחמת ששת
הימים, מלחמת יום כפור, המהפך בשנת 1977 ועד תוצאות הבחירות
האחרונות 1996.
בחלק השני מובאת סקירה על מכון ז'בוטינסקי,תולדותיו, תפקידיו
מטרותיו ומקורות המימון. כמו כן נבדקת השפעת מגמות פוליטיות
במשך השנים על פעילותו של מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח