עדויות על פרשת אלטלנה

סימול הקלטת / הסליל : סל - 395

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : רובין אליעזר,הכהן ברנדס יהושע,אפשטיין צבי,ז'מסון ליפשה (סגל ליפשה)
מתקופת הארועים : 01/01/1948
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

עדויות אנשי אצ"ל על פרשת אלטלנה- אליעזר רובין, צבי אפשטיין,
יהושע הכהן ברנדס וליפשה ז'מסון.

מילות מפתח