ON FOUR FRONTS: A SELECTION OF POLITICAL STATEMENTS ON THE JEWISH AND PALESTINE PROBLEMS.

סימול הספר : צ- 20/ 2

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: הצה"ר אמריקה
מקום ההוצאה: ניו יורק
שנת ההוצאה הלועזית: 1947
שפה: אנגלית

תוכן

מבחר הצהרות פוליטיות על הבעיה היהודית וארץ-ישראל שפירסם הצה"ר
ארה"ב בעיתונות האמריקאית בשנים 1946-1947.
דברים נגד הממשל הדמוקרטי בארצות-הברית שאינו תומך ביהודים
ובתביעתם על ארץ-ישראל וקריאה לשינוי מדיניות זו. דברים בגנות
ארנסט בוין, קריאה לחרם כלכלי על בריטניה ולמדיניות ציונית
אקטיבית ומיליטנטית נגדה. האשמת המנהיגות הציונית בכשלון, קריאה
להחלפתה ועיקרי המצע המדיני הרביזיוניסטי לקראת הקונגרס הציוני
ה-כ"ב, תמיכה באצ"ל ובמרד. פירסומים נגד תכנית החלוקה של ארץ-
ישראל שהציעה אונסקו"פ.