זכרונות מכיבוש יפו

סימול הקלטת / הסליל : סל - 262

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : פאגלין עמיחי, 'גידי',פעמוני יוסף,שמחון שלמה,שרצר אבא,רז שמחה,עמיצור בצלאל

תוכן

זכרונות מפעולת האצ"ל לכיבוש יפו.
משתתפים: עמיחי פאגלין, יוסף פעמוני, שלמה שמחון, אבא שרצר,
בצלאל עמיצור, שמחה רז ואחרים.

מילות מפתח