מסיבה של של"ח בארה"ב

סימול הקלטת / הסליל : סל - 213

סוג הארוע : טקס
שם המעיד : שמחון דבורה,שמחון יוסף

תוכן

מסיבה של של"ח בארה"ב. נאומים באנגלית של יוסף ודבורה שמחון.

מילות מפתח