זכרונות על זאב ז'בוטינסקי

סימול הקלטת / הסליל : סל - 203

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : שטרנברג בן ציון,יכינזון מיכאל,ברון עקיבא,שיבר יעקב

תוכן

זכרונות ופגישות עם זאב ז'בוטינסקי. מעידים: מיכאל יכינזון, יעקב שיבר
עקיבא ברון ,
בן ציון שטרנברג.

מילות מפתח