שידורים ב'קול ישראל' על זאב ז'בוטינסקי

סימול הקלטת / הסליל : סל - 200

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : קלויזנר יוסף,פעמוני יוסף,פודור
מתקופת הארועים : 01/01/1880
עד תקופת הארועים : 31/12/1940

תוכן

משידורי 'קול ישראל' על זאב ז'בוטינסקי: משיריו וספוריו של
ז'בוטינסקי; פרופ' יוסף קלויזנר, ד"ר פודור- נאומי הערכה על
ז'בוטינסקי. (יוסף פעמוני- תרגום דבריו של פודור מהונגרית);
שידורים לרגל 12 שנה לפטירתו של ז'בוטינסקי (1952); תרגומים של
ז'בוטינסקי מהשירה העולמית; ז'בוטינסקי בחזון הדור.