פרקי זכרונות על זאב ז'בוטינסקי

סימול הקלטת / הסליל : סל - 197

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : נדבה יוסף,מרגולין יהודה,רובין יעקב,דוידזון אלכסנדר,יוניצ'מן שמשון,לרנר אשר (נהור אשר),גלעדי מרדכי,וקס ישראל
מתקופת הארועים : 01/01/1907
עד תקופת הארועים : 31/12/1938

תוכן

פרקי זכרונות על זאב ז'בוטינסקי, הוקלטו בשנים 1951-1950:
יוסף נדבה- פגישה אחרונה עם ז'בוטינסקי; ד"ר יהודה מרגולין-
פגישה אחרונה בלודג'; ד"ר יעקב רובין- זכרונות מפגישות, 1938;
ד"ר אלכסנדר דוידזון- פגישה בוורשה, 1931; ד"ר שמשון יוניצ'מן-
יממה עם ז'בוטינסקי, 1935; אשר לרנר- ז'בוטינסקי בקונגרס הי"ח,
1933; ד"ר מרדכי גלעדי- פגישות באודיסה, 1907 ובא"י, 1927;
ישראל וקס- הופעת ז'בוטינסקי האחרונה בקונגרס הציוני.

מילות מפתח