פרקי זכרונות על זאב ז'בוטינסקי

סימול הקלטת / הסליל : סל - 191

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : גפשטין שלמה,טריווש ישראל,ברכין מיכאל,שכטמן יוסף,גומלסקי שמואל (שגיב שמואל),גורביץ אלכסנדר,גומלסקי (צ'סקיס)
מתקופת הארועים : 01/01/1903
עד תקופת הארועים : 31/12/1940

תוכן

פרקי זכרונות על זאב ז'בוטינסקי, הוקלטו בשנים 1955-1950.
משתתפים- שלמה גפשטין- זכרונות; ישראל טריווש- הקמת ההגנה
באודסה 1903 והקמת עיתון ציוני; מיכאל ברכין- אופן כתיבת
מכתבים ע"י ז'בוטינסקי; יוסף שכטמן- אפיזודות מחיי ז'בוטינסקי,
לקווי דמותו; גב' גומלסקי- פגישה עם ז'בוטינסקי, 1923; שמואל
גומלסקי- תרגום דברי גב' גומלסקי; אלכסנדר גורביץ- פגישה
אחרונה עם ז'בוטינסקי, שבועיים לפני פטירתו.

מילות מפתח