'בעל בית כזית'; 'ילקוט לספרות'

סימול הקלטת / הסליל : סל - 182

סוג הארוע : תכנית רדיו
מתקופת הארועים : 01/01/1880
עד תקופת הארועים : 31/12/1940

תוכן

'בעל בית כזית'- סיפור מאת זאב ז'בוטינסקי, 10/7/1964;
'ילקוט לספרות'- קטע על ז'בוטינסקי, 3/7/1964.