פרקי זכרונות על זאב ז'בוטינסקי

סימול הקלטת / הסליל : סל - 168

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : פוגרבינסקי יוחנן,קלויזנר יוסף,בן-ברוך שלום (שוארץ שלום),צייטלין זלמן,כצנלסון ראובן,ליטמנוביץ יעקב,בוימן יעקב,פרויליך-רום יונה,גפשטין שלמה,ז'בוטינסקי ערי

תוכן

פרקי זכרונות על זאב ז'בוטינסקי. הוקלטו בשנים 1957-1951:
יוחנן פוגרבינסקי- אחד העם וזאב ז'בוטינסקי; פרופ' יוסף
קלויזנר- מותו של טרומפלדור ו'יזכור' של ז'בוטינסקי; שלום
בן-ברוך - פגישות עם ז'בוטינסקי משנת 1905; ד"ר זלמן צייטלין-
פגישה עם ז'בוטינסקי בפריס, 1931; ד"ר ראובן כצנלסון- פגישות;
ד"ר יעקב ליטמנוביץ- פגישה אחרונה; יעקב בוימן- פגישות בארץ
ישראל; ד"ר יונה פרויליך-רום - פגישות עם ראש בית"ר; שלמה
גפשטין- נסיעה לאימטרה עם ז'בוטינסקי, 1905; ערי ז'בוטינסקי-
כיצד כתב אביו.

מילות מפתח