העלאת גופתו של דוד רזיאל לקבורה בישראל

סימול הקלטת / הסליל : סל - 155

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : יורם שרגא,נימובסקי דינה,נדיב שבתי,בורוכוב יהודה

תוכן

תסכית לרגל העלאת גופתו של דוד רזיאל לקבורה בישראל.
משתתפים: יורם שרגא, דינה נימובסקי, שבתי נדיב ויהודה בורוכוב.

מילות מפתח